måndag 13 september 2010

Katyn: Viktor Ilyukhin’s letter to Vladimir Putin

The Communist Deputy V. I. Ilyukhin has sent a collection of materials regarding the falsification of documents concerning the “Katyn Affair” to Prime Minister V. V. Putin

2010-09-10 13:14
Press office of the CPRF faction - kprf.ru

V. I. Ilyukhin has turned to the Chairman of the Government of the Russian Federation V. V. Putin with a letter of the following content:

Dear Vladimir Vladimirovich!

I am sending to you a collection of materials from the ”round table meeting” concerning the subject “Katyn: judicial and political aspects”, which was conducted in the State Duma on April 19, 2010.

In its work participated major Russian scientists, history scholars, lawyers, representatives for the Main Military Prosecutor’s Office, who have been directly involved in the investigation of the criminal justice case regarding the death of Polish POWs.

With the support of collected additional materials regarding the Katyn tragedy, the meeting participants came to the clear conclusion that the Poles were shot in the Autumn of 1941 by the Fascists after their occupation of Smolensk oblast. This opinion has also emerged on the basis of facts testifying of the falsification of historical documents. The investigation of the criminal justice case was bordered by serious violations of procedures, conducted for the benefit of the Poles, thus it is necessary to go on with the preliminary investigation and when it is over all available documents in its possession must be turned over to a court for a public evaluation.

At the same time it has been stated that it would be appropriate to create a Russian government commission in order to establish what happened to the 200 000 Red Guards and civilians (Russians, Byelorussians, Ukrainians, Jews), who ended up in Polish captivity during the years 1918-1920.

According to available information over 80 000 people died in Polish camps from the intentional denial of medical care, brutal treatment, lack of food and shootings.

We ask you to look into this.

Attachment: 2 copies of the brochure “The Secrets of the Katyn Tragedy”.

Sincerely,

Vice-chairman of the Committee
for Constitutional Legislation
and State Construction
V. I. Ilyukhin


Source: http://kprf.ru/dep/82378.htmlsöndag 12 september 2010

Katyn: Dionis Kaptars intervju med Viktor Iljuchin på ”KM TV” 8 juli 2010

8 juli 2010 framträdde Viktor Iljuchin för andra gången i programmet ”Konferentsija” i TV-kanalen ”KM TV”, där han intervjuades av programledaren Dionis Kaptar. Iljuchin fortsatte sin berättelse om de nyligen uppdagade förfalskningarna av ryska arkivdokument.

Nyligen kontaktades Iljuchin av en anonym person som berättade om att det under 1990-talet förekom omfattande tillverkning av falska arkivdokument. Den här gången hade Iljuchin med sig i studion en del av de föremål som den anonyme personen hade överlämnat till honom som bevis för sina påståenden.

Den anonyme uppgiftslämnaren deltog själv i förfalskningsarbetet. Alla dokument som förfalskades av honom och den grupp han ingick i rörde sovjettiden och då särskilt sådant som hade med Stalin att göra. Vid förfalskningen av dokument använde man äkta blanketter från 1930- och 1940-talen. Dessa blanketter skall ha funnits hos KGB:s 9:e styrelse. Förfalskningsgruppen fick också tillgång till äkta skrivmaskiner från den tiden.

Man har nu gjort en undersökning av stämplarna som den anonyme uppgiftslämnaren har överlämnat till Iljuchin och slutsatsen blev att dessa är tillverkade tidigast i slutet av 1970-talet eller eventuellt i början av 1980-talet. Innan dess skall det ha varit tekniskt omöjligt att tillverka sådana stämplar.För undersökningen kontaktades vissa organisationer där det finns högklassiga specialister som arbetar inom MVD:s (inrikesministeriets) kriminallabaratorier. Det är inte helt lätt att hitta någon som vill åta sig den här uppgiften, eftersom det föreligger en risk att resultatet av en sådan undersökning kommer att gå emot presidentens linje. De här specialisterna har alla nödvändiga certifikat och har kriminalistiska undersökningar som sitt ordinarie arbete. Enligt Iljuchin har man fullt förtroende för dem. Till vardags gör de sådana här underökningar i civila mål och andra rättsliga sammanhang, men praktiserar det även hemma. Deras expertundersökningar har också presenterats för vissa tjänstemän inom den ryska säkerhetstjänsten, som håller med om att dessa experters slutsatser är riktiga.

I början av 1990-talet rådde det total oordning i de ryska arkiven. Det var då som man hittade många spridda dokument från förr som man försökte bringa i ordning. Vid tillverkningen av förfalskade dokument använde man också en del äkta stämplar från sovjettiden.

Iljuchin visade nu upp ”Specialärende nr. 29” (ryska: ”Spetsfond, delo 29, tom 7”). Det är en mapp på 202 sidor som innehåller NKVD:s och NKGB:s brevväxling med Stalin från 1941, där många av dokumenten rör den sovjetiska säkerhetstjänstens arbete. Bland annat handlar det om spionernas intriger, om läget vid gränsen och illegala gränsövergångar, om de ukrainska banditernas och OUN:s verksamhet i västra Ukraina och den sovjetiska säkerhetstjänstens åtgärder för att motverka den verksamheten.

I denna mapp har man också planterat två stora falska brev. Det första brevet är undertecknat av Timosjenko, Zjukov och Vasilevskij, och skall ha tillverkats av förfalskningaspecialister vid det ryska militärinstitutet. Syftet med förfalskningen är okänt, men den anonyme uppgiftslämnaren tror att det kan ha varit för att höja säkerhetstjänstens auktoritet. Det var tydligen meningen att skapa en bild av att man varnade Stalin för ett kommande tyskt anfall men att han trots det inte vidtog några åtgärder för att stoppa det.

Det andra falska dokumentet, som finns på sidan 109 i den här mappen, är även det ”undertecknat” av samma personer, d.v.s. Timosjenko, Zjukov och Vasilevskij. Det innehåller mycket detaljerade och exakta uppgifter om tyska truppkoncentrationer längs den sovjetiska gränsen. Enligt dokumentet föreslog man i april 1941 att Stalin borde inleda en mobilisering och att man borde slå till först. Syftet skall ha varit att visa att Stalin var ute efter att starta ett krig i Europa och att Hitler förekom honom genom sitt ”preventiva” anfall på Sovjetunionen. Det var tänkt att Stalin skulle befria Polen från tyskarna, och sedan inta Tjeckoslovakien, Rumänien och Jugoslavien, d.v.s. hela sydöstra Europa. Därefter skulle han enligt det falska brevet ställa ett ultimatum till Hitler om att acceptera den nya gränsen i Europa, i annat fall skulle det bli fortsatt krig länderna emellan.

Det tråkiga enligt Iljuchin är att båda de här förfalskningarna redan har blivit publicerade, t.ex. så skall det första brevet finnas i en dokumentsamling som har givits ut av den ryska federala säkerhetstjänsten.

Iljuchin säger att han har rådgjort med olika specialister och man har kommit fram till att de flesta av dokumenten i mappen ”Specialärende nr. 29” är äkta, har ett historiskt värde och borde förvaras i arkiv. Ur denna mapp skall man ha tillverkats tre kopior på order av Dmitrij Volkogonov och dessa kopior skall ha spridits runt i Ryssland och Europa.

Dionis Kaptar konstaterade att det ser ut som att det inte handlar enbart om Katyn och intresserade sig för vad mer man hade kommit fram till.

Iljuchin sade att flera ryska medborgare på höga poster har hållit på med sådana här diversioner, t.ex. Dmitrij Volkogonov. På hans initiativ överlämnades många topphemliga ryska dokument till det amerikanska kongressbiblioteket. Volkogonov, som var president Jeltsins rådgivare under 1990-talet brydde sig inte ens om att avhemlighålla dessa dokument som sedermera fördes ut ur landet. Enligt Iljuchin var även Aleksandr Jakovlev inblandad i liknande verksamhet. Jakovlev skall en gång ha sagt att ”vi måste göra allt vi kan för att väst skall ta avstånd från Sovjetunionen”.

Dagens slag riktas annars inte längre mot Sovjetunionen, utan mot Ryssland. Polackerna kräver kompensation för Katynmassakern i storleksordningen 100 miljarder dollar, en summa som kommer att lägga sig som en tung börda på den unga ryska generationens axlar.

Iljuchin menar att det polska institutet för nationellt minne (IPN) arbetar väldigt hårt med just Katyn-frågan och att de förvränger historiska fakta. Institutet har många proffs till sitt förfogande och får varje år 70 miljoner dollar (pengar tagna ur Polens statskassa) för att finansiera sitt arbete. I Polen finns även den s.k. Katyn-kommittén, som jobbar i samma anda som IPN. Dessa två organisationer ”vrider alla pilar” mot Ryssland och formerar den polska positionen, säger Iljuchin.

En del släktingar till de som dödads i Katyn har vänt sig till Europadomstolen och krävt kompensation. Det rör sig om 70 ärenden som så småningom kommer att godkännas. Detta kommer i sin tur att skapa ett prejudikat och leda till att större gemensamma krav kan följa på det. Den siffra som har nämnts på sistone är över 100 miljarder dollar. De motiverar sina kompensationskrav med att det var NKVD som sköt polackerna. Man menar att NKVD tog livet av Polens elit och vill klassa det som ett folkmord. Om man lyckas med det innebär det att brottet inte har någon preskriptionstid.

Iljuchin sade att han och flera av hans kollegor arbetar tillsammans med en grupp ryska historiker på att avslöja de här osanningarna.

Dinonis Kaptar undrade om någon i Polen har reagerat över den senaste tidens utveckling i Ryssland i Katyn-frågan. Iljuchin sade att den polska pressen har skrivit om att de ryska kritikerna har krävt en förnyad utredning av fallet, en utredning som bör kontrollera alla versioner och alla fakta. Men annars har polackerna varit upptagna med Kaczynskis flygplanskrasch samt det nyligen avslutade presidentvalet. Men den polska reaktionen lär komma och den kommer att bli hård.

Vårt lands ledning tror tyvärr att man kan blidka polackerna och få dem att bli snälla, t.ex. genom att vi nu har lämnat över 67 mappar med utredningsmaterial kring Katyn-fallet. Och nu har Polen också fått Komorowski som ny president. Men man ska inte vara naiv och tro att allt detta kommer att betyda något. Det är fortfarande IPN och Katyn-kommittén som styr den polska agendan, de vill se resultat av sitt arbete och alla sina satsningar. De har upprepat samma sak i 30 års tid och vill verkligen inte tillåta att någon ändar på det.

Det är inte omöjligt att dagens politiska ledning i Ryssland är beredd att erkänna att man har begått ett fel genom den förhastade bikten inför polackerna, säger Iljuchin. Gorbatjov var en ytlig man. Vad gäller Jeltsin, så var han endast kapabel att läsa texterna på etiketterna på spritflaskorna. Putin fortsatte alltför lättvindingt i samma spår. Han befinner sig under svår press med alla motstridande fakta i Katyn-fallet, men har redan hunnit erkänna den sovjetiska skulden.

Vi borde säga till polackerna att om de verkligen är intresserade av sanningen så borde de ta och se tillbaka på det som hände 1920. Då hamnade 120.000 rödgardister plus nästan lika många civila från västra Ukraina och västra Vitryssland i polsk fångenskap. Det fanns riktiga koncentrationsläger i Polen där fångarna behandlades illa. Efter två år skrev Tjitjerin att 60.000 ryssar hade dött i de polska lägren. Fångarna utsattes för hård bestraffning, mord, de fick ingen mat o.s.v. Dessa läger var föregångare till de tyska koncentrationslägren. Man kunde skjuta en rysk fånge bara för att denne hade stulit en höna. En gång sköts 240 personer på en gång. En annan gång dog några tiotal personer under en fyra dagar lång transport som genomfördes i svår hetta. Fångarna fick då varken mat eller vatten. Allt sådant finns beskrivet i polska dokument.

Varför är Putin och Medvedev så likgiltiga inför sitt eget lands historia, varför respekterar de den inte? - undrade Iljuchin. De har bett Polen om ursäkt, men varför besöker de inte något av de kors som finns uppsatta i Polen över de döda ryska soldaterna från 1920 års krig? De skulle kunna besöka dem först och lägga ner en blomma där innan de reser vidare för att delta i de polska Katyn-minneshögtiderna.

Den sovjetiska perioden i vårt lands historia ignoreras helt av många ledare idag, man uppfattar den perioden som något främmande, man hatar den, man spottar på sina egna rötter. Om de inte har respekt för det som har varit tidigare då kan man undra vilken respekt de själva kommer att ha om 20-30 år i folks ögon. Det handlar trots allt om vårt eget stora land, och i vårt lands historia fanns det allt från tragedier till stort hjältemod. Så varför skall man bespotta allt?

Dionis Kaptar undrade om Iljuchin har stöd av andra i sin kamp eller om han agerar ensam. Iljuchin svarade först med att tacka Kaptar för att ha fått möjligheten att framträda i ”KM TV”. Enligt Iljuchin så håller man på att bryta igenom den informationsblockad som de officiella ryska myndigheterna ligger bakom, och genombrottet har nu skett bl.a. ”tack vare er”. Dagen innan TV-programmet kom det ut en stor intervju med Viktor Iljuchin i tidningen ”Literaturnaja gazeta”. I intervjun berättade han om hur historien förfalskas. Om ”Literaturnaja gazeta” skriver något, så betyder det att deras redaktör Jurij Poljakov helt eller delvis delar vår åsikt, säger Iljuchin.

Vissa andra material publiceras lokalt. En film om Katyn som vi har producerat (”Polskij krest Rossii”) finns tillgänglig på KPRF:s sajt. Numera vet många i Ryssland om det här. Iljuchin får många brev från olika personer som intresserar sig för det här och vilka t.o.m. ger honom råd om hur han ska agera. Ett kommersiellt bolag har också laddat ner den här filmen och sålt 90.000 exemplar av den i framför allt de tre stora städerna Sankt Petersburg, Moskva och Sverdlovsk. Man kan säga att de tjänar pengar på saningen, inflikade Kaptar. Iljuchin sade sig inte vara emot det. Det viktigaste är att folket får veta hur barbariskt man behandlar historia i Ryssland.

Just nu är det politisk lågsäsong i Ryssland, många är på semester, 12 juli genomförs det sista plenummötet i Duman innan den också stänger för semester. Iljuchin kommer senare att ta upp frågan om en parlamentarisk undersökning kring det här.

Iljuchin sade att det finns andra falska dokument förutom ”Berijas brev” och två andra Katyn-dokument som Kaptar hittills har fått se. Han visade upp ett dokument om påstått samarbete mellan NKVD och Gestapo ”undertecknat 1939”. Många har hävdat att det dokumentet är falskt, men ingen har kunnat kontrollera det. Men Iljuchin har bett sina experter titta på det. De undersökte Berijas faximile-signatur och en tysk Gestapo-stämpel. Berijas namnteckning har visat sig vara falsk. Dokumentet är annars ”påskrivet” av Berija och Müller, men eftersom Berijas namnteckning är falsk så finns det inte längre något behov av att kontrollera Müllers signatur.

I ett annat dokument, ett intyg, skriver ”Berija” om den nationella sammansättningen inom NKVD:s och Gulags ledning. Det är ett känt faktum att andelen judar i de organisationerna var väldigt hög. I sitt intyg föreslår ”Berija” att man måste få in fler ukrainare, vitryssar och ryssar. Det dokumentet har undersökts av experter och också det visat sig vara falskt. ”Berijas” namnteckning i det har framställts genom att man har använt ”hans” facsimile-signaturer (Iljuchin har tre stycken sådana) och ”tryckt dit namnet i flera skikt”.

Enligt den anonyme personen har hundratals och tusentals falska dokument stoppats in i ryska arkiv. Iljuchin sade att han hade nog inte varit så här modig om han inte var säker på sin sak. Hans uppfattning delas av sådana ansedda historiker som Jurij Zjukov (känd för sina böcker inte bara i Ryssland utan också utomlands), Aleksandr Kolesnik och Aleksej Plotnikov. Iljuchin och hans team har i år skrivit en omfattande recension om huvudåklagarämbetets slutsatser från 1993 gällande Katyn-fallet, enligt dem är de slutsatserna helt utan värde.

Tyvärr skriver andra historiker sina böcker mot betalning som de får från exempelvis Polen eller USA. Volkogonov har fört ut en mängd ryska arkivdokument, han tog vilka dokument han ville i arkiven, packade ner dem i resväskor och förde ut allt. Dessa dokument ställs numera ut i montrar på det amerikanska kongressbiblioteket. Vi har själva ingen möjlighet att få se dessa dokument här hos oss, men i väst är det helt fritt. En del andra dokument har förts ut till länder som Sverige och Finland där de nu förvaras i olika arkiv och där de nu ”tolkar” vår historia på deras ”eget” sätt.

Idag vet man helt säkert att Lenins testamente är ett förfalskat dokument. Det tråkiga är att det redan har kommit ut och blivit publicerat. Det finns också falska dokument som handlar om Lenins sjukdom, som vill framställa Lenin som sjukare än vad han var i verkligheten. Det finns papper som sägs vara ifyllda av hans läkare.

Idag har man fastställt att dokument om Stalins samarbete med tsarens hemliga polis (Ochranka) också är falska. Stalin har aldrig varit Ochankas agent. Stalin var en genialisk person, även om hans person var mycket motsägelsefull. Han gjorde mycket för landet, han initierade många omfattande program, sådana som DneproGES (vattenkraftverket vid Dnepr) och stålverket i Magnitogorsk. Alla personer kan svartmålas på olika sätt eller framställas som idioter, det räcker med att man exempelvis ”avslöjar” att Stalin var agent för Ochranka. ”Jag är säker på att om vi hade tillgång till arkiven idag, så skulle vi kunna uppdaga många förfalskningar”, säger Iljuchin.

Kaptar inflikade att trots att informationsblockaden nu håller på att brytas så är det ändå inte det man går och väntar på. Man väntar på att någonting skall börja hända uppe på högsta nivån. Han undrade om Iljuchin har några administrativa metoder som han kan ta till för att påverka händelseutvecklingen i egenskap av dumaledamot.

Iljuchin svarade att han har exakt samma rättigheter och befogenheter som alla andra ledamöter i Duman. Det är visserligen inte svårt att boka ett möte hos några av landets höga tjänstemän, sådana som Gryzlov, eller att diskutera saken med folk på ryska justitieministeriet, men den nya informationen har redan visats i direktsändning när Iljuchin framträdde inför Duman i juni månad. De TV-bilderna sänds nämligen automatiskt till regeringen i Kreml, ministerrådet och hela Duman.

19 april höll dumaledamöterna och historikerna ett rundabordsmöte angående de senaste rönen kring Katyn-fallet, man har också skickat tre brev till Medvedev, bl.a. ett långt brev ”för cirka en vecka sedan”. I brevet uppmanas presidenten at ta del av den nya informationen och vidta nödvändiga åtgärder. Men det har gått för kort tid sedan brevet skickades till honom. Iljuchin sa också att han skall försöka få till ett möte med Narysjkin, som är ordförande i den ryska kommissionen mot historieförfalskning och som tillhör presidentens administration.

Iljuchin vill just nu inte lämna över sina nya bevismaterial till huvudåklagarämbetet, det stället är en enda röra och det är direkt farligt att lämna över dokument till dem. Han säger sig vara rädd för en provokation, att dessa material förvinner och aldrig kommer tillbaka. Han tror inte på de officiella experternas slutsatser. Han tvivlar dock inte på deras professionella kompetens, men om de utsätts för tryck uppifrån finns det inga garantier att deras slutsatser kommer att bli objektiva.

Iljuchin sade att man just nu vill jobba med de här dokumenten själva, först senare kommer frågan att väckas inför huvudåklagaren. Enligt Iljuchin står Rysslands anseende på spel. För vem vill samarbeta med ett land som föfalskar sin egen historia? Ingen. Sådana föraktar man. Våra pseudo-patrioter blir klappade på axeln och huvudet av andra, som föraktar dem innerst inne. Tyskarna, amerikanerna och polackerna är sanna patrioter, som vårdar varje historisk fråga. Se bara hur ihärdigt polackerna driver Katyn-frågan. Och hur är det hos oss?

Ju mer man sätter sig in i alla dessa frågor desto mer lär man sig, och det är verkligen avskyvärt allt det som sker. Förfalskningarna har förekommit i alla tider, både under monarkin och även mot monarkin. Det finns exempel på förfalskade dokument även utomlands. I Storbritannien tillverkade man ett falskt Komintern-dokument i en hög Komintern-ledares namn och planterade förfalskningen i de engelska arkiven. Tanken var att påvisa att Komintern genomförde ett omfattande arbete vars syfte var att få till ett maktskifte i Storbritannien. Dokumentet togs sedan fram ur arkiven och med det som grund ställde man frågan hur det var möjligt att samarbeta med Sovjetunionen ”när sovjeterna höll på som de gjorde”.

Och hur började kriget mot Irak? Jo, genom ett informationskrig. Först spred man en massa dokument med desinformation om att Irak hade kärnvapen och kemiska vapen som skulle vara farliga för hela mänskligheten. Det var så man motiverade den amerikanska invasonen i Irak – och nu vet man inte hur man ska ta sig ut därifrån.

Enligt Iljuchin sätts många falska dokument in i mappar som är hemligstämplade, som är märkta med texten ”Får ej avhemlighållas”, ”Topphemligt” eller ”Av särskild vikt”. Sedan dyker dessa dokument upp och börjar spridas runt. Dokument som inte är hemligstämplade är svårare att förfalska, eftersom de är tillgängliga för alla.

Ryska arkivledare hävdar att Iljuchin har fel, att Katyn-dokumenten förvarades i en ”särskild mapp” på en säker plats inom centralkommittén. Och sedan avslöjar de sig själva. Efter rundabordsmötet om Katyn den 19 april och andra presskonferenser, där nya fakta lades fram som visade att NKVD inte var inblandade i Katynmassakern, gav Medvedev order till Rosarchiv om att lägga ut Katyn-dokumenten på arkivets hemsida. Där lade man sedan ut Politbyråns beslut om att avrätta över 20.000 polacker, men ingen av kopiorna är underskriven och det saknas stämplar. De har piskat sig själva med det.

Om det verkligen är så som alla säger att de är intresserade av sanningen så bör man avhemlighålla alla dokument som förvaras hos FSB eller inom försvarsministeriet. Där finns det bl.a. ett dokument i vilket en tysk berättar om tyskarnas inblandning i Katynmassakern, att det var hans grupp som sköt polackerna. Och det finns många sådana dokument i dessa arkiv.

Putin och Medvedev är tydligen rädda för att erkänna sitt eget fel och förhastat handlande. Det är alltid bättre att erkänna ett fel direkt, för då slipper man ännu svårare konsekvenser. Man borde erkänna att Iljuchin och hans grupp har nya fakta som måste kontrolleras, fortsätta förundersökningen av Katyn-fallet och avhemlighålla alla dokument. Det finns tydligen inga hemligheter för polackerna, så varför är det då så hemligt vår oss?

Iljuchin avslutade med att säga att ”det gör ont för mitt eget fosterland” och tillade att han inte förföljer några egna mål i det här fallet.

onsdag 1 september 2010

Katyn: Dionis Kaptar’s interview with Viktor Ilyukhin on "KM TV" July 8, 2010

On July 8, 2010, Viktor Ilyukhin appeared for the second time in the program "Konferentsiya" on the TV channel "KM TV" where he was interviewed by the host Dionis Kaptar. Ilyukhin continued his story about the recently revealed forgeries of Russian archive documents.

Ilyukhin was recently contacted by an anonymous person who told him that during the 1990s there was an extensive manufacturing of false archive documents. This time Ilyukhin brought to the studio some of the objects that the anonymous person had forwarded to him as evidence for his claims.

The anonymous informant participated himself in the forgery work. All documents that was forged by him and the group he was part of, was about the Soviet era and particularly such things that dealt with Stalin. In the forgery of the documents they used genuine forms from the 1930s and 1940s. These forms must have been preserved at the 9th Directorate of the KGB. The forgery group also got access to genuine typewriters from that period.

They have now made an examination of the stamps that the anonymous informant had forwarded to Ilyukhin and the conclusion was that they were made in late 1970s at the earliest or maybe in early 1980s. Before that it wasn’t technically possible to make such stamps.In conducting this examination contact was made with certain organizations with highly qualified specialists at their disposal, experts who are working within the forensic laboratories of the MVD (The Ministry of Interior). It is not so easy to find someone who would dare to undertake such a task since there is a risk that the result of such an examination would go against the President's line. These specialists have all the necessary certificates and have forensic examinations as their ordinary job. According to Ilyukhin they have full confidence in them. In daily work they are doing this kind of examinations in civil cases and other judicial contexts, but they also do it at home. Their expert examinations have also been presented to certain officials at the Russian security service who agree that the conclusions made by these experts are correct.

In the early 1990s there was total disorder in the Russian archives. It was then that they found many scattered documents from the past that they tried to bring in order. In the manufacturing of forged documents they also used some genuine stamps from the Soviet era.

Ilyukhin then showed "Special case no. 29" (Russian: "Spetsfond, delo 29, tom 7"). It is a file consisting of 202 pages which contains the correspondence between the NKVD and NKGB with Stalin from 1941, where many of the documents concern the work of the Soviet security service. For instance it is about the intrigues of the spies, about the situation at the border and illegal border crossings, about the activities of the Ukrainian bandits and the OUN in Western Ukraine and the counteractions against them from the Soviet security service.

In this file they have planted two large fake letters. The first letter is signed by Timoshenko, Zhukov and Vasilevsky, and must have been produced by forgery specialists at the Russian military institute. The purpose of the forgery is unknown but the anonymous informant believes that it could have been done in order to raise the authority of the security service. Obviously the purpose of this was to create an image that they warned Stalin of a coming German attack but that he despite of that did not take any actions in order to stop it.

The second fake document, which appears on page 109 in this folder, is also “signed” by the same individuals, i.e. Timoshenko, Zhukov and Vasilevsky. It contains very detailed and exact information about the concentration of German forces along the Soviet border. According to the document it was suggested to Stalin in April 1941 to begin a mobilization and to strike first. The purpose must have been to show that Stalin wanted to start a war in Europe and that Hitler forestalled him by his "preventive" strike against the Soviet Union. It was meant that Stalin should liberate Poland from the Germans and then capture Czechoslovakia, Romania and Yugoslavia, i.e. the whole of Southeastern Europe. After that he would, according to the fake letter, present an ultimatum to Hitler to accept the new border in Europe, otherwise it would be a continued war between the countries.

The sad thing, according to Ilyukhin, is that both these forgeries have already been published, e.g. the first letter is said to be found in a document collection released by the Federal Russian Security Service.

Ilyukhin says that he has consulted different specialists and that they have reached the conclusion that most of the documents in the file "Special case no. 29" are genuine, have a historical value and ought to be stored in archives. From this file they must have made three copies at the order of Dmitri Volkogonov and that these copies must have been spread around in Russia and in Europe.

Dionis Kaptar said that it looks like this is not only about Katyn and was interested in what more they have reached conclusions about.

Ilyukhin said that several Russian citizens on the highest levels have been practicing this kind of diversions, e.g. Dmitri Volkogonov. On his initiative several top secret Russian documents were forwarded to the American Library of Congress. Volkogonov, who was President Yeltsin's advisor during the 1990s, did not even bother to de-classify these documents that were later transferred out of the country. Alexander Yakovlev was also, according to Ilyukhin, involved in similar activities. Yakovlev is to have said once that "we must do everything in order for the Western world to renounce the Soviet Union".

The blow of today is no longer directed against the Soviet Union, but also to Russia. The Poles are demanding compensation for the Katyn massacre in the magnitude of 100 billion dollar, a sum that will put an enormous burden on the shoulders of Russia's young generation.

Ilyukhin says that the Polish Institute for National Remembrance (IPN) is working very hard with the Katyn question in particular and that they are distorting historical facts. The Institute has a lot of professionals at its disposal and receive an annual 70 million dollar (money from the Polish treasurer) in order to finance its work. In Poland there is also the so-called Katyn committee which is working in the same spirit as the IPN. These two organizations are "pointing all their darts" against Russia and are forming the Polish position, says Ilyukhin.

Some of the relatives of those killed in Katyn have turned to the European Court and demanded compensation. There are about 70 cases that will eventually be approved. This will in turn create a precedent and followed by greater common demands. The figure that has been mentioned recently is more than 100 billion dollar. They are motivating that their demand of compensation is because that the NKVD shot the Poles. They mean that the NKVD killed the elite of Poland and want to classify it as genocide. If they succeed in this then it means that the crime has no limitation.

Ilyukhin said that he and several of his colleagues are now working with a group of Russian history scholars in order to reveal these falsehoods.

Dionis Kaptar wondered if anyone in Poland has reacted over the latest development in Russia regarding the Katyn issue. Ilyukhin said that the Polish press has written that the Russian critics are demanding a renewed investigation of this case, an investigation which ought to check all the versions and all the facts. But otherwise the Poles have been occupied with Kaczynski's plane crash and the recently concluded presidential election. But the Polish reaction will probably come and it will be harsh.

The leadership of our country unfortunately believe that they can appease the Poles and get them to be nice, e.g. that we have now forwarded more than 67 files with investigative materials around the Katyn case. And now Poland has also gotten Komorowski as new president. But one shall not be naïve and believe that all this will change anything. It is still the IPN and the Katyn Committee who are steering the Polish agenda. They want to see results from their work and all their efforts. They have repeated the same thing for 30 years and certainly do not want to allow anyone to change that.

It is not impossible that today's leadership in Russia is prepared to admit that they have made a mistake by the hasty confession to the Poles, says Ilyukhin. Gorbachev was a superficial man. With regard to Yeltsin, and forgive me for being maybe not so polite here, he was only capable of reading the text on the labels of the liquor bottles. Putin continued too lightly on the same track. He is under severe pressure with all the contradicting facts in the Katyn case, but has already admitted the Soviet guilt.

We should tell the Poles that if they are really genuinely interested in the truth they should take a look back at what happened in 1920. At that time 120 000 Red Guards plus almost as many civilians from the Western Ukraine and Western Byelorussia ended up in Polish captivity. There were some real concentration camps in Poland where the prisoners were treated badly. Chicherin wrote after two years that 60 000 Russians had died in the Polish camps. The prisoners were subjected to harsh punishment; they did not get any food and so on. These camps were a precursor to the German concentration camps. They could shoot a Russian prisoner only because he had stolen a hen. At one time 240 individuals were shot at the same time. Another time some tens of people died during a four day long transport that was carried out in severe heat. The prisoners then got neither food nor water. All that is described in Polish documents.

Why are Putin and Medvedev so indifferent to their own country's history? Why don't they respect it? - wondered Ilyukhin. They have apologized to Poland, but why don't they visit any of the crosses that are exhibited in Poland over the dead Russian soldiers from the war of 1920? They could visit them first and lay down a flower there before they go further to participate in the Polish Katyn commemorations.

The Soviet period in our country's history is completely ignored today by many leaders; they think of that period as something frightening, they hate it, they spit on their own roots. If they don't have respect for our history then one might wonder what respect they will have themselves in people's eyes in 20-30 years from now. After all it is all about our own great country and in our country's history there was everything from tragedies to great heroism. So why should everything be spitted on?

Dionis Kaptar wondered if Ilyukhin is supported by others in his struggle or if he is acting alone. Ilyukhin replied by first of all thanking Kaptar for being given the opportunity to appear on "KM TV". According to Ilyukhin they are beginning to break through the information blockade which the official Russian authorities are behind, and the breakthrough has now been accomplished, i.e. "because of you". The day before the TV program a big interview with Ilyukhin was done by the newspaper "Literaturnaya gazeta". In that interview he told about how the history is being falsified. If something is written in "Literaturnaya gazeta" then it means that their Editor Yuri Polyakov completely or partially is sharing our view, Ilyukhin says.

Certain other materials are being published locally. A film about Katyn that we have produced ("Polskiy krest Rossii") is available on the KPRF site. Today many people in Russia know about this. Ilyukhin receives many letters from different persons who are interested in this and who even give him advice on how he should act. A commercial company have also downloaded this film and sold 90 000 copies of it, mainly in the three big cities St. Petersburg, Moscow and Sverdlovsk. One can say that they earn money on the truth, adds Kaptar. Ilyukhin said that he had nothing against it. The most important thing is that people will know how barbarically they treat history in Russia.

At this moment it's a political off-season in Russia. A lot of people are on holidays; on July 12 the last plenary meeting in the Duma is taken place before it also goes on holiday. Ilyukhin will later bring up the question of a parliamentary investigation around this.

Ilyukhin said that there are other false documents apart from "Beria's letter" and two other Katyn documents that Kaptar so far has been allowed to see. He showed a document of a claimed co-operation between the NKVD and the Gestapo "signed in 1939". Many people have claimed that the document is false, but no one has been able to verify it. But Ilyukhin has asked his experts to take a look at it. They examined Beria's facsimile signature and a German Gestapo stamp. Beria's signature has been proven false. The document is otherwise "signed" by Beria and Müller, but since Beria's signature is false it is no longer any need in examining Müller's signature.

In another document, a certificate, "Beria" writes about the national composition inside the leadership of the NKVD and Gulag. It is a known fact that the number of Jews in these organizations was very large. In his certificate "Beria" suggests that they must get more Ukrainians, Byelorussians and Russian in these organizations. This document has been examined by experts and has been proven false. "Beria's" signature in that document has been made by using "his" facsimile signatures (Ilyukhin has three of them) and "printed the name in several layers".

According to the anonymous informant hundreds and thousands of false documents have been inserted in the Russian archives. Ilyukhin said that he probably would not have been so brave if he wasn't sure of the facts. His view is also shared by such distinguished scholars as Yuri Zhukov (known for his books not only in Russia but also abroad), Alexander Kolesnik and Alexei Plotnikov. Ilyukhin and his team have this year written a comprehensive review of the Main Prosecution's conclusions regarding the Katyn case from 1993; according to them these conclusions are completely without value.

Unfortunately other scholars are writing their books on payment from e.g. Poland and USA. Volkogonov has brought forth a variety of Russian archive documents. He took any documents he wanted in the archives, packed them down in suitcases and brought it all out of the country. These documents are now displayed in stands at the American Library of Congress. We have ourselves no possibility to see these documents here with us, but in the West it is completely free. Some other documents have been forwarded to countries like Finland and Sweden where they are now stored in different archives and where they now "interpret" our history in their "own" way.

Today they know for sure that Lenin's will is a falsified document. The sad thing is that it has already been released and published. There are also other fake documents which deal with Lenin’s illness and wants to show Lenin as more ill than he really was. There are papers which is said to have been completed by his doctors.

Today it is established that documents regarding Stalin’s claimed co-operation with the Czar's secret police (Okhranka) are also false. Stalin was never an Okhranka agent. Stalin was a genius person, although his person was very contradictory. He did a lot for the country; he initiated many large-scale programs like DnieproGES (the hydroelectric power at Dniepr) and the steel mill in Magnitogorsk. Everyone can be black-painted in different ways or represented as idiots; it is enough that you "reveal" that Stalin was an agent for the Okhranka. "I am certain that if we had access to the archives today, we would be able to expose many forgeries", says Ilyukhin.

Kaptar chimed in that despite that the information blockade is now being cracked, it is not that they are waiting for. They are waiting for something to happen on the highest level. He wondered if Ilyukhin has any administrative methods that he can use in order to influence events in his capacity of Member of the Duma.

Ilyukhin replied that he has exactly the same rights and powers as all other members of the Duma. It is indeed not so difficult to book a meeting with some of the country's highest officials, such as Gryzlov, or to discuss the matter with people at the Russian Ministry of Justice, but the new information has already been shown live when Ilyukhin appeared in the Duma in June. Those TV pictures were broadcasted automatically to the government in the Kremlin, the Minister Council and the whole of the Duma.

On April 19 the members of the Duma and history scholars held a round-table meeting concerning the latest findings around the Katyn case. They have also sent three letters to Medvedev; i.e. a long letter "about a week ago". In this letter the President is invited to share the new information and to take necessary measures. But the time that has passed since the letter was sent to him is too short. Ilyukhin also said that he will try to get a meeting with Naryshkin, who is chairman of the Russian Commission Against Historical Falsification and who belongs to the President's administration.

At the moment Ilyukhin does not want to forward his new evidence to the Main Prosecution. That place is a mess and it is straight away dangerous to forward documents to them. He says that he is afraid of a provocation, that these materials will disappear and never surface again. He does not believe in the conclusions made by the official experts. However, he does not doubt their professional competence, but if they are submitted to pressure from above there are no guarantees that their conclusions will be objective.

Ilyukhin said that at the moment they want to work with these documents themselves, only later the issue will be raised to the Main Prosecutor. According to Ilyukhin the reputation of Russia is at stake. Because who wants to co-operate with a country which falsifies its own history? Nobody. Such people are despised. Our pseudo patriots are tapped on their shoulders and heads by people, who deep down despise them. The Germans, the Americans and the Poles are true patriots who nurse every historical question. Just look at how persistently the Poles are pushing the Katyn issue. And how is it with us?

The more you familiarize yourself in all these questions the more you learn, and it is indeed abominable all that is happening. Forgeries have occurred in all times, both during the monarchy and also against the monarchy. There are examples of forged documents also abroad. In Great Britain they manufactured a false Comintern document in the name of a high positioned Comintern leader and planted the forgery in the English archives. The idea was to show that the Comintern carried out extensive work whose aim was to achieve a power shift in Great Britain. The document was then taken from the archives and based on it they asked the question how it was possible to co-operate with the Soviet Union "when the Soviets were doing what they did".

And how did the war against Iraq begin? Well, by an information war. At first they spread a lot of documents with disinformation that Iraq had nuclear and chemical weapons that would be dangerous for the whole mankind. This was how they motivated the American invasion of Iraq - and now they do not know how to get out of there.

According to Ilyukhin many false documents are inserted in files that are classified, marked with the text "Must not be de-classified", "Top secret" or "Of particular importance". Then these documents surface and begin to spread around. Documents that are not classified are more difficult to forge, since they are available to everybody.

Russian archive leaders claim that Ilyukhin is wrong, that the Katyn documents were stored in a "particular file" in a safe place at the Central Committee. And then they reveal themselves. After the round-table meeting about Katyn on April 19 and other press conferences, where new facts were presented which showed that the NKVD was not involved in the Katyn massacre, Medvedev ordered the Rosarkhiv to post the Katyn documents on the web page of the archive. There they posted the decision of the Politburo to execute more than 20 000 Poles, but none of the copies is signed and stamps are missing. They have whipped themselves with it.

If it really is the case that everybody is interested in the truth they should de-classify all documents stored at the FSB or at the Ministry of Defense. There is, among other things, a document where a German tells of the German involvement in the Katyn massacre, that it was his group that shot the Poles. And there are a lot of such documents in these archives. Putin and Medvedev are obviously afraid to admit their own errors and hasty action. It is always better to admit an error immediately, because then you avoid even graver consequences. They should admit that Ilyukhin and his group have new facts which must be verified, continue the investigation of the Katyn case and de-classify all documents. There are obviously no secrets for the Poles, so why is it so secret for us?

Ilyukhin concluded by saying that "it hurts for my own native land" and added that he is not having any agenda of his own in this case.